31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

1ชื่อ : นายอาคม ไกรรักษ์ (หัวหน้าแผนกวิชา)
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
เบอร์ติดต่อ : 085-3151863
2ชื่อ : นางสาวจิรญาดา ไชยเสนา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
เบอร์ติดต่อ : 0823750933
3ชื่อ : นายวิโรจน์ ลิ้มปรีดีชัย
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(การจัดการอุตสาหกรรม)
เบอร์ติดต่อ : 089-8447158
4ชื่อ : นายไพบูลย์ โพธิ์เข็ม
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีแม่พิมพ์)
เบอร์ติดต่อ : 061-0256658
5ชื่อ : นางสาวลดาวัลย์ เดินชาบัน
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
เบอร์ติดต่อ : 093-5271677

You may have missed