31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ตารางเรียน ปีการศึกษา2564/1

  • ตารางเรียนแผนกวิชาช่างยนต์
  • ตารางเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงงาน
  • ตารางเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ตารางเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ตารางเรียนแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ตารางเรียนแผนกวิชาการบัญชี
  • ตารางเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ตารางเรียนแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

You may have missed