ผู้เขียน: krtc

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง การรับสมัครครูพิเศษสอน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้รับมอบหมายจาก นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำคณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ได้แก่ นางสาวปฏิญญา มีคุณลิ้ ว่าที่ร้อยตรีสุเมษ จันทะแจ่ม นายพงษ์พิสุทธิ์ นนทา นางสาวสุนิสา ธรรมรักษ์ นางสาวชวัลลักษณ์ คำชมภู และตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เข้ารับเกียรติบัตรและธงรางวัล รางวัลชมเชย การประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชาติ ประจำปี 2564 ประเภทลูกเสือและเนตรนารี กับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า)

วันที่ 13 ตุลาคม 256…

แผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ขอขอบคุณ บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ที่ได้สนับสนุนสีเเละกระดาษทราย เพื่อใช้ในการเรียน การสอน สาขางานตัวถังเเละสีรถยนต์ ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำคณะครูผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนและ ปฏิบัติการ 1 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

You missed