เดือน: กันยายน 2021

28 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมด้วยนางชัญญณัท จันเทพา นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

28 กันยายน 2564 วิทย…

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นางชัญญณัท จันเทพา รองผู้อำนวยการเข้าการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิค-๑๙)

นักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ในปี พ.ศ.2565 ให้เตรียมเอกสาร และส่งหลักฐานที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเรื่อง การติดตามการรับเงินตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินตามโครงการที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการรับเงิน 2,000 บาท หรือกรณีตกหล่น ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา หรืองานการเงินวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2564 (เบอร์โทร: 0881207208 ) และสามารถตรวจสอบสิทธิ์ ได้ตามลิงค์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 07.45 น. นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหา…

ประกาศจากงงานกิจกรรม นักเรียนที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารในปี พ.ศ.2564 ให้เตรียมเอกสาร และส่งหลักฐานที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

You missed