31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประกาศจากงงานกิจกรรม นักเรียนที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารในปี พ.ศ.2564 ให้เตรียมเอกสาร และส่งหลักฐานที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

You may have missed