31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2565

? วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า สมัครเรียนได้ที่ ห้องงานทะเบียนตึกวิทยบริการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เปิดรับสมัครทุกวัน เวลา 08.00น. – 16.00น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

เอกสารประกอบการสมัคร ?<<<
สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 แผ่น
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 แผ่น
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 1 แผ่น
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง 1 แผ่น
ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7 ) จำนวน 1 แผ่น
ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 แผ่น
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
☎️045-651641 , 090-0410454 (หัวหน้างานแนะแนว)

You may have missed