31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ดังนั้น จึงให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวพร้อมทดลองปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้าง ที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องงานบุคลากร ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

You may have missed