16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการจำหน่าย อาหาร และเครื่องดื่ม ในวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการจำหน่าย อาหาร และเครื่องดื่ม ในวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้เปิดประมูลร้านค้าโรงอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยฯ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

You may have missed