31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กราบขอบพระคุณพระครูบวรสังฆรัตน์และพระสมุห์เอกนรินทร์ นิรทโท ที่เมตตามอบปัจจัยแก่หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กราบขอบพระคุณพระครูบวรสังฆรัตน์และพระสมุห์เอกนรินทร์ นิรทโท ที่เมตตามอบปัจจัยแก่หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท จึงขอกราบนมัสการขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง

You may have missed