31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เป็นประธานกรรมการในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ด้วย

ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

You may have missed