31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ครั้งที่ 1/2565

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 298413444_364289472548656_4222522019340626460_n-1.jpg

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565

นายประดิษฐ์ พละศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ พร้อมด้วยนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ครั้งที่ 1/2565

เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ตลอดจนความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของบุคคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย และการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 และการพัฒนาการเรียนการสอนในด้านอื่นๆ ฯลฯ ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

You may have missed