31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

โครงการงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เนื่องจากองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้ดำเนิน โครงการงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางชัญญณัท จันเทพา รองผู้อำนวยการ นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ นายกมล โคตะมะ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชาคณะครูข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา โครงการงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ณ อาคารเรียนปฎิบัติการ 1 ชั้น 4

You may have missed