16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ขอแสดงความยินดีกับ ท่านรองชัญญณัท จันเทพา เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ในโอกาสนี้และขอแสดงความยินดีด้วยครับ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ขอแสดงความยินดีกับ ท่านรองชัญญณัท จันเทพา เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ในโอกาสนี้และขอแสดงความยินดีด้วยครับ

You may have missed