16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายพยนต์ สืบเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ได้เข้าร่วม พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ตามที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับนักศึกษา ระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เข้าฝึกอาชีพกับทาง บริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 จำนวน 23 คน และได้รับรางวัล BEST PERFORMANCE จำนวน 10 คน โดยมีกำหนดการสิ้นสุดการฝึกอาชีพ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปราจีนบุรี

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายพยนต์ สืบเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ได้เข้าร่วม พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ตามที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับนักศึกษา ระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เข้าฝึกอาชีพกับทาง บริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 จำนวน 23 คน และได้รับรางวัล BEST PERFORMANCE จำนวน 10 คน โดยมีกำหนดการสิ้นสุดการฝึกอาชีพ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปราจีนบุรี

You may have missed