เดือน: ตุลาคม 2021

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง การรับสมัครครูพิเศษสอน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้รับมอบหมายจาก นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำคณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ได้แก่ นางสาวปฏิญญา มีคุณลิ้ ว่าที่ร้อยตรีสุเมษ จันทะแจ่ม นายพงษ์พิสุทธิ์ นนทา นางสาวสุนิสา ธรรมรักษ์ นางสาวชวัลลักษณ์ คำชมภู และตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เข้ารับเกียรติบัตรและธงรางวัล รางวัลชมเชย การประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชาติ ประจำปี 2564 ประเภทลูกเสือและเนตรนารี กับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า)

วันที่ 13 ตุลาคม 256…

แผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ขอขอบคุณ บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ที่ได้สนับสนุนสีเเละกระดาษทราย เพื่อใช้ในการเรียน การสอน สาขางานตัวถังเเละสีรถยนต์ ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำคณะครูผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนและ ปฏิบัติการ 1 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดยนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ไปมอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักแพว และตำบลหนองบัวอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย นางชัญญณัท จันเทพา นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ นายเชิด ชารีผล หัวหน้างานทะเบียน และนายสุจิตร พิมโคตร หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โดมแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรา…

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดยนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมด้วย นางชัญญณัท จันทร์เทพา นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชาและบุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดีกับ นายกมล โคตะมะ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ และต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ที่เดินทางมาส่งที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

You missed