ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง รายชื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษในระหว่าง วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

You missed