ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 10 ของภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 4-7 มกราคม 2565 ให้เป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์ On-line วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ​ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า แผนกวิชาช่างยนต์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25-27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำนักเรียน เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ​ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์​ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำนักเรียน เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2564 นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ประธานดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ระดับ ปวส.) เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันทัักษะสาขาการบัญชี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ระดับ ปวช.) ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่องานบัญชี (ระดับ ปวส.) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 07.45 น. นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหา…

ประกาศจากงงานกิจกรรม นักเรียนที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารในปี พ.ศ.2564 ให้เตรียมเอกสาร และส่งหลักฐานที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 15:30 น. นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ พร้อมด้วยนายศิวพงศ์ โถบำรุง ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังและนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ผู้ออกแบบและจัดทำมุ้งสนาม ได้เข้ามอบมุ้งสนาม พร้อมทั้งตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศให้กับโรงพยาบาลสนามกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ขอรับบริจาคโลหิต เนื่องจากโลหิตขาดแคลนช่วงโควิด วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ โดมโรงเรียนกันทรารมย์โดยมี นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรวิทยาลัย และนักเรียนนักศึกษา เข้า ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้จัด พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฎิบัติการ 1 โดยมี พระครูกิตติวรโสภณ เจ้าอาวาสวัดประชารังสฤษฎิ์ กล่าวปาฐกถา มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน และมีนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นายเฉลิมพล แก้วพรหม นางชัญญณัท จันเทพา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และข้าราชการครูและบุคลากรวิทยาลัยเข้าร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัดศรีสะเกษ จัดเตรียมและติดตั้งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และจอ LED พร้อมอุปกรณ์เชื่อต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและเครื่องเสียงสำหรับการถ่ายทอดภาพและเสียงในการรับฟังพระราโชวาทและถวายพระพรเพื่อ การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้จัดเตรียม จอ LED แสดงภาพ เครื่องเสียง และจุดเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยเทคนิคกันทรา…

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้เข้าร่วมประชุม เรื่องมอบหมายภารกิจเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

You missed

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ​ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า แผนกวิชาช่างยนต์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25-27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำนักเรียน เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ​ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์​ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำนักเรียน เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2564