ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง รายชื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษในระหว่าง วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดยนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ไปมอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักแพว และตำบลหนองบัวอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย นางชัญญณัท จันเทพา นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ นายเชิด ชารีผล หัวหน้างานทะเบียน และนายสุจิตร พิมโคตร หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โดมแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรา…

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดยนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมด้วย นางชัญญณัท จันทร์เทพา นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชาและบุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดีกับ นายกมล โคตะมะ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ และต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ที่เดินทางมาส่งที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

28 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมด้วยนางชัญญณัท จันเทพา นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

28 กันยายน 2564 วิทย…

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นางชัญญณัท จันเทพา รองผู้อำนวยการเข้าการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิค-๑๙)

นักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ในปี พ.ศ.2565 ให้เตรียมเอกสาร และส่งหลักฐานที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเรื่อง การติดตามการรับเงินตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินตามโครงการที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการรับเงิน 2,000 บาท หรือกรณีตกหล่น ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา หรืองานการเงินวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2564 (เบอร์โทร: 0881207208 ) และสามารถตรวจสอบสิทธิ์ ได้ตามลิงค์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You missed